Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Каталози и брошури
Ваучер Бонус Фермер 2023

Ваучер Бонус Фермер 2022

Общи условия на програма Бонус Фермер Пролетници 2022

Програмата важи за количества заявни с ваучер в периода между 05.10.2021 - 31.12.2021г., включително и съответно закупени от дистрибутора не по-късно от 30.04.2022г., включително, до изчерпване на количествата.

Слънчоглед 10 + 1 

  • При закупени минимум 10 торби слънчоглед, клиентът получава 1 безплатна торба от същия хибрид.

  • Всяка торба ще съдържа 150 000 семена слънчоглед, третирани с фунгицид.

  • При направена заявка в периода 01.01.2022 - 28.02.2022г. , бонусът е валиден при закупуване на минимум 30 торби слънчоглед.

Хибриди слънчголед включени в програмата: СУБЕЛА CL, ДРАЙВЪР CL, СУРИМИ CL, ПАРAИЗО 102 CL, СЪРПРАЙЗ CLP, ДАВЕРО SU, АВСТРАЛИЯ - нов, ЛОРЕТ CLP - нов.

Царевица 20 + 2

  • При закупени минимум 20 торби царевица, клиентът получава 2 безплатни торби от същия хибрид. За количества, по-големи от 20 торби, клиентът получава 1 бонус торба за всеки закупени 10 торби.

  • Всяка торба ще съдържа 50 000 семена царевица, третирани с фунгицид.

  • При направена заявка в периода 01.01.2022 - 28.02.2022г. , бонусът е валиден при закупуване на минимум 50 торби царевица.

Хибриди царевица включени в програмата:
Хибриди за зърно: ПИАФ, ЕКЛАТАНТ, ЮДОКА, КАЛИ, БАДИАНЕ, БАРИНГТОН, РЕПЛИК, ЕЛДАКАР, КАБАНЕРО - нов, SU РАПИРОЛ - нов;
Хибриди за силаж: НОВИАЛИС, AS 170 SILAZ.