Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

СУМ 305 360


  • FAO 360
По- добрата царевица
СУМ 305 е със средно високи мощни растения с компактен хабитус и тъмно зелени широки листа.Хибридът притежава добре изразен Stay green ефект и отдава сравнително бързо влагата в зърното в края на вегетацията.СУМ 305 е средно ранен двулинеен хибриди.Има много добра толерантност на засушаване.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Съдържание на скорбяла
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
Конски зъб
Хабитус
Полуизправени листа

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното
Съдържание на скорбяла

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7300 растения / дка
Неполивни условия
6300 растения / дка

Правна информация / Декларация за поверителност