Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

СУМ 405 400


  • FAO 400
Пластичност,сигурност,рентабилност
СУМ 405 е с мощни,компактни растения с широки тъмно зелени листа под ъгъл 45º спрямо стъблото,превити надолу в горната 1/3.
Хибридът притежава добре изразен Stay green ефект и отдава бързо влагата в зърното в края на вегетацията.Този хибрид е средно късен двулинеен с висок и стабилен добив.Подходящ е за всички царевично-производствени райони.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Съдържание на скорбяла
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
Конски зъб
Хабитус
полуизправени листа

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното
Съдържание на скорбяла

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
6800 растения / дка
Неполивни условия
5800 растения / дка

Правна информация / Декларация за поверителност