Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта *: Изглед Детайли

СУРТЕРА 250


  • FAO 250
Новият победител в ранната група
Суртера е със средно високи мощни растения с компактен хабитус и широки листа.Хибридът е толерантен на засушаване и отдава много бързо влагата  в зърното преди жътва, с изключително високо съдържание на скорбяла и суров протеин.
Суртера е новият победител в групата на ранните хибриди.

Kurzprofil
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Съдържание на скорбяла
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
конски зъб
Хабитус
Средно високи до високи растения

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното
Съдържание на скорбяла

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7500 бр.раст./дка
Неполивни условия
6500 бр.раст./дка

Правна информация / Декларация за поверителност