Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

СУПЕРБИЯ 380


  • FAO 380
Новият победител в добивите на зърно и силаж
Супербия е с много мощни и добре облистени компактни растения, с широки тъмно зелени листа, разположени под 45º спрямо стъблото.Хибридът е с отличен Stay green ефект и многодобра толерантност на засушаване.Супербия е новото ни сериозно предложение към производителите при избора на царевичен хибрид в тази група на зрялост.Той е подходящ ,както за зърно така и за силаж.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Съдържание на скорбяла
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
средно ранен двулинеен хибрид
Тип зърно
конски зъб
Хабитус
средно високи растения

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното
Съдържание на скорбяла

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7100 бр.раст/дка
Неполивни условия
6100 бр.раст/дка

Правна информация / Декларация за поверителност