Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта *: Изглед Детайли

СУРЕАЛ 290


  • FAO 290
Новият отличник по добив
СУРЕАЛ е нов хибрид със здрави ,стабилни  и  добре облистени растения.Характеризира се с ранен цъфтеж и много добро озърняване на кочана.Притежава много добър "stay green" ефект.Адаптивен е към всички почвени типове с изключителен потенциал за добив.

Kurzprofil
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
смесен

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7400 бр.раст/дка
Неполивни условия
6400 бр.раст./дка

Правна информация / Декларация за поверителност