Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2023
Бонус Фермер Пролетници 2023
всички каталози

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

ЮДОКА ФАО 320


Генетика за върховни добиви
  • Средно ранен двулинеен хибрид за зърно
  • Вегетационен период: 105 - 110 дни
  • Средно високи растения: 260 - 265 cm
  • Разположение на кочана: 95 - 100 cm
  • Тип зърно: конски зъб
  • Брой редове в кочан: 16 - 18
  • Брой зърна в ред: 38 - 40
  • Маса на 1000 семена: 340 - 350 g
  • Посевна норма: 6 800 - 7 100 реколтирани растения/декар
Изключително бърз начален старт.
Мощни и здрави, компактни растения.
Отлична адаптивност на хибрида към всички почвено-климатични условия.
Ранен цъфтеж и пълно озърняване на кочана до върха.
Много добър "stay green" ефект.
Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.
Изключителен потенциал за добив на зърно, стабилни добиви, независимо от условията.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
конски зъб

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7400 бр.раст./дка
Неполивни условия
6400 бр.раст./дка

Правна информация / Декларация за поверителност