Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

ЮДОКА - Нов 340 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо (легенда)Вид на хибрида
Тип хибрид
Тип зърно
Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост
Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага
Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното
Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.
Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
Неполивни условия
Правна информация / Декларация за поверителност