Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

РЕПЛИК ФАО 380


Рекордни и стабилни добиви,лесна жътва,сигурно съхранение
Реплик е хибрид с мощни и добре облистени компактни растения , с отличен начален старт.Силно изразен Stay green ефект.Много добро разположение на кочана спрямо височината на растенията , което спомага за лесната му жътва .  Добре се адаптира към всички почвени типове и климатични зони у нас.Отличен потенциал за добив.Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
конски зъб

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7200 бр.раст./дка
Неполивни условия
6200 бр.раст./дка

Правна информация / Декларация за поверителност