Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2023
Бонус Фермер Пролетници 2023
всички каталози

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

РЕПЛИК ФАО 380


Шампионът
  • Средно късен двулинеен хибрид за зърно
  • Вегетационен период: 116 - 122 дни
  • Средно високи растения: 270 – 280 cm
  • Разположение на кочана: 100 - 110 cm
  • Тип зърно: конски зъб
  • Брой редове в кочан: 16 - 18
  • Брой зърна в ред: 36 - 38
  • Маса на 1000 семена: 325 - 335 g
  • Посевна норма: 6 500 - 6 800 реколтирани растения/декар
Мощни и добре облистени компактни растения.
Отличен начален старт.
Силно изразен "stay green" ефект.
Много добро разположение на кочана спрямо височината на растенията – лесна жътва.  
Добре се адаптира към всички почвени типове и климатични зони у нас.
Отличен потенциал за добив.
Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
двулинеен хибрид
Тип зърно
конски зъб

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7200 бр.раст./дка
Неполивни условия
6200 бр.раст./дка

Правна информация / Декларация за поверителност