Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2021
Каталог Пролетници 2020
всички каталози

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

КАЛИ ФАО 350


Подсигурете си успех
  • Средно ранен двулинеен хибрид със смесено предназначение
  • Вегетационен период: 107 - 112 дни
  • Средно високи растения: 265 – 275 cm
  • Разположение на кочана: 95 - 100 cm
  • Тип зърно: конски зъб
  • Брой редове в кочан: 16 - 18
  • Брой зърна в ред: 38 - 40
  • Маса на 1000 семена: 340 - 345 g
  • Посевна норма зърно: 6 700 - 7 000 реколтирани растения/декар
Бърз начален старт с много добро развитие на младите растения.
Бавно изсъхване на растенията, но много бързо отдаване на влагата.
Високи, добре облистени растения – хибридът е подходящ както за зърно, така и за силаж.
Подходящ за отглеждане на всички почвени типове и за различните климатични зони у нас.
Висок и сигурен добив и в сухи и стресови условия.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
Средно ранен двулинеен хибрид за зърно
Тип зърно
конски зъб
Хабитус
Средновисоки растения: 265-275 см

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Неполивни условия
6 700 реколтирани растения/декар

Правна информация / Декларация за поверителност