Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Царевица
Информация за сорта: Изглед Детайли

НОВИАЛИС ФАО 300


Най-добрият хибрид в ранната група за производство на силаж и биогаз.
 • Двулинеен хибрид с основно предназначение за силаж и биомаса.
 • Отлично качество на силажа и много добра смилаемост.
 • Бързо развитие след поникване.
 • Много добре развита коренова система, която заедно с отличното развитие на надземната маса осигурява отлична сухоустойчивост на хибрида.
 • Високи растения, достигащи височина до 3 м, образуващи голяма листна маса.
 • Много добър „stay green” ефект, който осигурява дълъг прозорец на силажиране. 
 • Двулинеен хибрид с основно предназначение за силаж и биомаса.
 • Отлично качество на силажа и много добра смилаемост.
 • Бързо развитие след поникване.
 • Много добре развита коренова система, която заедно с отличното развитие на надземната маса осигурява отлична сухоустойчивост на хибрида.
 • Високи растения, достигащи височина до 3 м, образуващи голяма листна маса.
 • Много добър „stay green” ефект, който осигурява дълъг прозорец на силажиране. 

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Съдържание на скорбяла
Добив на зърно
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
Средно ранен двулинеен хибрид с основно предназначение за силаж и биомаса

Срокове на развитие
Начално развитие

Добив и качество
Добив на зърно
Съдържание на скорбяла

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7000 – 8500 реколтирани растения/дка – при производство на силаж и за биогаз

Правна информация / Декларация за поверителност