Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Слънчоглед
Информация за сорта *: Изглед Детайли

ЛУЧИЯ CL ПЛЮС


Хибридът за стабилни добиви
Хибрид с изключително добро фитосанитарно здраве,стабилен и устойчив на полягане.Подобрена хербицидна толерантност дава възможност за по-добро развитие и разгръщане на добивния потенциал.


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Морфология:
Височина на растенията
Едрина на питата
Големина на листата

Срокове на развитие:
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Структура на добива:
Брой семена в питата
Абсолютна маса

Качествени показатели:
Маслено съдържание

Стопански качества:
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на мана
Устойчивост на фомопсис
Устойчивост на склеротиния
Устойчивост на синя китка
борбата срещу синя китка се извежда с Имазамокс
Препоръчителна гъстота на сеитба
6000 - 6200 растения / дка

Правна информация / Декларация за поверителност