Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Слънчоглед
Информация за сорта: Изглед Детайли

СЪНТЕК HO CL - високоолеинов


  • SUNTEC.jpg
  • Препоръки за успешно отглеждане на високоолеинов слънчоглед:
  • 1.Изолиране на посевите от линолови слънчогледи посредством:
  • - Пространствена изолация- поне 200 м. отстояние от друго поле с линолов тип слънчоглед;
  • - Времева изолация - съседните посеви да са с хибриди с различна ранозрялост, които да осигуряват поне 2 седмици разлика в цъфтежа;
  • - Естествена изолация - наличие на прегради от гори,горски пояси, сгради и др.
  • 2.Важно значение от агротехническите мероприятия има балансираното торене с азот,фосфор и калий , както и последващо внасяне на микроелементи(B,Mn,Mg,Mo,S).Поддържането на посева чист от плевели и в оптимално фитосанитарно състояние е основна грижа по време на вегетацията.
  • 3.Задължително почистване на прибиращата и транспортна техника.Продукцията да се съхранява отделно, в чисти складови помещения.
Новият високотехнологичен хибрид Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо (легенда)Морфология:
Височина на растенията
Едрина на питата
Големина на листата
Срокове на развитие:
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост
Структура на добива:
Брой семена в питата
Абсолютна маса
Качествени показатели:
Маслено съдържание
Съдържание на олеинова к-на
Стопански качества:
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на мана
Устойчивост на фомопсис
Устойчивост на склеротиния
Препоръчителна гъстота на сеитба
Правна информация / Декларация за поверителност