Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Слънчоглед
Информация за сорта: Изглед Детайли

ДРАЙВЪР CL Нов Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо (легенда)Морфология:
Височина на растенията
Срокове на развитие:
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост
Структура на добива:
Брой семена в питата
Абсолютна маса
Качествени показатели:
Маслено съдържание
Съдържание на олеинова к-на
Стопански качества:
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на мана
Устойчивост на фомопсис
Устойчивост на склеротиния
Препоръчителна гъстота на сеитба
Правна информация / Декларация за поверителност