Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимен ечемик
Информация за сорта: Изглед Детайли

ХЕНРИЕТЕ


Сорт за много високи добиви , устойчив на полягане.
Хенриете е средно висок сорт устойчив на полягане,вджуджване и мрежести петна.Има изразена зимоустойчивост и установена висока продуктивност.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добиве потенциал
Добив на зърно

Сорт
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
За фураж
За производство на пиво

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ленточна болест
Устойчивост на ръжда

Правна информация / Декларация за поверителност