Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимен ечемик
Информация за сорта: Изглед Детайли

УИНТЪРГОЛД


  • Средно късне, осилест сорт твърда пшеница. Висок и сигурен добив. Висока зимоустойчивост и резистентност на фузариум, брашнеста мана и кафява ръжда. Много висока стъкловидност на зърното и високо число на отпускане.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добиве потенциал
Добив на зърно

Фитосанитарен профил
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

Правна информация / Декларация за поверителност