Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимен ечемик
Информация за сорта: Изглед Детайли

БЕЛИСА


 •  
 • Много добър фитосанитарен профил.
 • Добра студоустойчивост, отличен толеранс при влажни и тежки почви
 • Много добър потенциал на братене 
 • Бърз старт на пролет.
 • Отличен добивен потенциал
 • Специалистът при тежки, влажни и студени почви.
 • Подходящ за по северните и хладни части, толерантен на снежна плесен при житните.
 • Подходящ и за локации с високо нападение от болести, поради високата устойчивост на икономически важните болести.
   

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добиве потенциал
Добив на зърно

Сорт
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
За фураж

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

Сеитбена норма
340 – 370 кълняеми семена кв/м

Правна информация / Декларация за поверителност