Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2021
Каталог Пролетници 2020
всички каталози

Култури

Зимен ечемик
Информация за сорта: Изглед Детайли

БЕЛИСА


Описание:
  • Средно ранен към средно късен сорт. 
  • Ранно пролетно развитие с ранно изкласяване и цъфтеж.
  • Отлично развитие и висок добив на тежки, влажни и студени почви.
  • Толерантен на снежна плесен.
  • Подходящ за локации с високо нападение от болести, поради високата си устойчивост.
  • Висока продуктивна братимост, осигуряваща средно около 750 класа/кв.м.
  • При наличие на много влага се препоръчва използване на растежен регулатор.
Компоненти на добива:
  • Дължина на класа: 10-11 см
  • Брой зърна в клас: 52-55
  • Брой класове/кв.м.: 780-800

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добиве потенциал
Добив на зърно

Сорт
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
За фураж

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на ръжда

Сеитбена норма
360 - 380 кълняеми семена/кв.м.

Правна информация / Декларация за поверителност