Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимна пшеница
Информация за сорта *: Изглед Детайли

АТРАКЦИОН


Качествена пшеница
Средно късен безосилест сорт.екологично пластичен , с компенсационна възможност за продуктивност.Бързо налива зърно - подходящ за засушливи райони.Без риск от прорастване в класа.Притежава висока зимоустойчивост.С много добра толерантност на брашнеста мана,фузариум,септориоза,кафява и жълта ръжда.Сортът е с отлични хлебопекарни качества и стабилно падащо число.

Kurzprofil
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на кафява ръжда
Устойчивост на септориоза

Правна информация / Декларация за поверителност