Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимна пшеница
Информация за сорта: Изглед Детайли

ХАМЕЛЕОН (осилест сорт) - нов


  •  Ранен, осилест сорт.
  • Нисък хабитус - изключително устойчив на полягане.
  • Висока продуктивна братимост.
  • Изключително висок добивен потенциал при различни екологични условия.
  • Толерантен на засушаване.
  • Отличен фотосанитарен профил.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

Срок на узряване
Сеитбена норма
450-500 кълняеми семена на кв/м

Правна информация / Декларация за поверителност