Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимна пшеница
Информация за сорта: Изглед Детайли

ПИТОН (осилест сорт) - нов


• Ранен, осилест сорт.
• Ниски растения, изключително устойчиви на полягане.
• Висока продуктивна братимост.
• Изключително висок добивен потенциал при различни екологични условия.
• Толерантен на засушаване.
• Отличен фитосанитарен профил.

Фотосанитарен профил
---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша

Срок на узряване
Сеитбена норма
450-500 кълняеми семена на кв/м

Правна информация / Декларация за поверителност