Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимна пшеница
Информация за сорта: Изглед Детайли

УИНТЪРГОЛД


Средно късен, осилест сорт твърда пшеница. Висок и сигурен добив. Висока зимоустойчивост и резистентност на фузариум, брашнеста мана и кафява ръжда. Много висока стъкловидност на зърното и високо число на отпускане.

Фотосанитарен профил
---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на брашнеста мана

Срок на узряване
Сеитбена норма
450-500 кълняеми семена на кв/м

Правна информация / Декларация за поверителност