Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Зимна пшеница
Информация за сорта: Изглед Детайли

ХАЙБИЗА


Средно ранен безосилест хибрид пшеница с висок и сигурен добив.Притежава висока зимоустойчивост и резистентност на основните икономически важни болести по пшеницата.Развива отлично коренова система.Предлага по-дълъг период на фотосинтеза и наливане на зърното , следователно и по-дълъг срок на запазване на зелени листа.Има отлична братимост с 12-14 продуктивни братя.Висока абсолютна маса.Изключително подходящ за леки,излужени, слабопродуктивни, засолени,преовлажнени, песъкливи почви , с високи или ниски стойност на pH , както и при неблагоприятни климатични условия.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на фузариум

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на кафява ръжда
Устойчивост на септориоза

Сеитбена норма
150-180 кълняеми семена кв/м

Правна информация / Декларация за поверителност