Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Тритикале
Информация за сорта: Изглед Детайли

ТУЛУС Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо (легенда)Фенофази
Изкласяване
Зрелост
Структура на добива
Класове / кв.м
Маса на 1000 семена
Брой зърна / клас
Съдържание на суров протеин
Височина на растението
Устойчивост на полягане
Стабилност на добива
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на септориоза
Устойчивост на кафява ръжда
 
Правна информация / Декларация за поверителност