Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2023
Бонус Фермер Пролетници 2023
всички каталози

Култури

Тритикале
Информация за сорта: Изглед Детайли

СУ АГЕНДУС


Пластичен и високодобивен сорт
Агендус е средно ранен пшеничен тип тритикале с висок добив.Сравнително нисък , с изразена устойчивост на полягане.Много висок продуктивен потенциал за зърно с висок фитосанитарен профил.


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Фенофази
Изкласяване
Зрелост

Структура на добива
Класове / кв.м
Маса на 1000 семена
Брой зърна / клас
Съдържание на суров протеин
Потенциално приложение
Предназначен за производство на зърно - дестилация
Височина на растението
Устойчивост на полягане

Стабилност на добива
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на септориоза
Устойчивост на кафява ръжда

Сеитбена норма
260 - 320 кълняеми семена на кв. м

Правна информация / Декларация за поверителност