Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2023
Бонус Фермер Пролетници 2023
всички каталози

Култури

Зимен грах
Информация за сорта: Изглед Детайли

ДЕКСТЪР

  • Ранен, зимен сорт фуржанен грах
  • Афила тип с бели цветове и светло бежови семена
  • Много висока зимоустойчивост
  • Бърз начален старт
  • Мощно и бързо развитие наесен, което затруднява развитието на плевелите
  • Изключителна устойчивост на полягане
  • Устойчивост на разпукване
  • Високо съдържание на протеин
Зимният грах е ценна фуражна бобова култура с високо съдържание на протеин и заема важно място в изграждане на системата на устойчиво и екологосъобразно земеделие. 
Като бобова култура усвоява атмосферния азот по биологичен път чрез азотфиксиращите бактерии в почвата, който се използва пряко от растенията. Така, зимният фуражен грах не само задоволява собствените си нужди от азот, но и го натрупва в почвата, като спомага за поддържане на естественото почвено плодородие. 
Включването му в сеитбооборотните схеми като предшественик намалява до голяма степен необходимостта от азотно торене на следващите култури. Самият той използва много добре последействието на торенето на предшественика с фосфорни и калиеви торове.
Тази култура основателно предизвиква по-голям интерес в сравнение с другите зърнено-бобови. Развива се успешно на повечето почвени типове, разпространени у нас и няма проблем с презимуването. Пониква много бързо след сеитбата през есента, а интензивният растеж и развитие протичат от края на месец Април до началото на Юни, когато обезпечеността с влага от дъждовете е достатъчна. 


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Растеж
Узряване

Добив и качество
Добивен потенциал
Зимоустойчивост
Устойчивост на полягане

Технология на производство
Дълбочина на засяване
На почви с по-тежък механичен състав – 4 cm, а на по-леки - 6 cm.
Гъстота на сеитба
90 - 100 кълняеми семена/м2
Срокове на сеитба
През първата десетдневка на м. октомври за Северна България и през втората половина на м. октомври за Южна България

Правна информация / Декларация за поверителност