Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Култури

Ръж
Информация за сорта: Изглед Детайли

ИНСПЕКТОР - Нов

  • Средно ранен сорт.
  • Много добра устойчивост на полягане и на неблагоприятни абиотични фактори през зимата.
  • Стабилен сорт с много висок фитосанитарен профил, подходящ за отглеждане на слабопродуктивни почви.
  • Отличен добивен потенциал.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Развитие на растението
Зрелост

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Фенофази
Зрелост

Структура на добива
Брой зърна / клас

Стабилност на добива
Зимоустойчивост
Толерантност на суша

Сеитбена норма
280 - 320 кълняеми семена на кв.м в зависимост

Правна информация / Декларация за поверителност