Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа

Заатен-Унион: Селекцията е бъдеще (български)Намаляването на ресурсите, климатичните промени, изхранването на постоянно увеличаващото се население на планетата и разширяващото се отглеждане на възобновяеми суровини изискват нови селекционни решения. SAATEN-UNION GmbH (основано през 1965 г.) е сдружение на седем средни селекционни предприятия с опит в селекцията от повече от 100 години и предоставя на разположение енергийно ефективни и [… повече]
Weitere Videos finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal.