Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2023
Бонус Фермер Пролетници 2023
всички каталози

Заатен-Унион: Селекцията е бъдеще (български)Намаляването на ресурсите, климатичните промени, изхранването на постоянно увеличаващото се население на планетата и разширяващото се отглеждане на възобновяеми суровини изискват нови селекционни решения. SAATEN-UNION GmbH (основано през 1965 г.) е сдружение на седем средни селекционни предприятия с опит в селекцията от повече от 100 години и предоставя на разположение енергийно ефективни и стабилни сортове за всички европейски региони. Концепция за успех: връзка с практиката, лидерство в технологиите и ненадмината генетична гама от повече от 40 вида селскостопански култури.

Трансферът на знания ни прави силни
SAATEN-UNION обработва наред с „Cash-crops" множество регионално пригодени култури. Така предприятието е в състояние ефективно да обедини Know-how в различни области и да предостави модерна генетика за разширен, устойчив семеоборот. Все повече и повече съдружниците на SAATEN-UNION попадат в центъра на вниманието със своите селекционни иновации като например разработването на издържливи хибриди или [… повече]


query
RESULTSET
query
  ID
1 6
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT id FROM tbl_youtubes_channels where channel = 'PLV013SyZhcBYX5GH9O190fXmbExx5KYVA'


Weitere Videos finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal.