Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Каталог Пролетници 2023
Бонус Фермер Пролетници 2023
всички каталози

Защита на данните

Авторско право

© SAATEN - UNION България. Всички права запазени. SAATEN - UNION България не носи отговорност за точноста на информацията на този уебсайт. Съдържанието и структурата на този сайт е предмет на закона за авторското право и на други текстове по защитата на интелектуалната собственост. Разпространението или промяната на съдържанието на тази страница не е позволено. Освен това съдържанието не може да се копира за търговски цели или да става достояние на трети страни. Снимките на SAATEN - UNION България, станали достояние на трети страни са също предмет на закона за авторското право. SAATEN - UNION България постоянно проверява и актуализира информацията, която представя на своя сайт, но въпреки изключителните грижи и старание по този въпрос информацията може да се е променила. Поради тази причина, SAATEN - UNION България не носи отговорност нито дава гаранция по отношение на точноста, пълнотата и тематичното съдържание на информацията, поместена на този сайт. Това се отнася също и за хипер връзките на сайта, които ви препращат към други сайтове. SAATEN - UNION България не носи и не приема отговорност по отношение на материала на други такива сайтове. Докато нашият сайт съдържа връзки до други сайтове, SAATEN - UNION България не е отговорен за стратегиите по защита на данните или съдържанието на други такива сайтове.

SAATEN - UNION България си запазва правото да извършва промени или изменения на предоставените данни и информация по всяко време и без предварително известяване.

Защита на данните

Нашият сайт може да изисква от вас персонална информация. Такива данни само се съхраняват и обработват до толкова, колкото е необходимо референция към вас за изпращането на желаната от вас информация. SAATEN - UNION България ви уверява, че личните ви данни и информация са предмет на строга поверителност в съответствие с действащото законодателство.