Sorten-icon Изберете сорт

Сортова листа
Каталози
Продуктов каталог Пролетни култури 2020 г.
Изтегли твоята бонус бланка сега!
Продуктов каталог Есенници 2019
Пролетни култури 2019
всички каталози

Хайбиза

Средно ранен безосилест хибрид пшеница с висок и сигурен добив.Притежава висока зимоустойчивост и резистентност на основните икономически важни болести по пшеницата.Развива отлично коренова система.Предлага по-дълъг период на фотосинтеза и наливане на зърното , следователно и по-дълъг срок на запазване на зелени листа.Има отлична братимост с 12-14 продуктивни братя.Висока абсолютна маса.Изключително подходящ за леки,излужени, слабопродуктивни, засолени,преовлажнени, песъкливи почви , с високи или ниски стойност на pH , както и при неблагоприятни климатични условия.